بلند آشیان

هر کسی از ظن خود شد یار من. من یه زمین شناس دوست دار عمران و شاغل در ژئوتکنیکم. روزگارم بد نیست. شرکتی دارم حاصل از کار و تلاش. دوست شفیق کم دارم. دوستی را نه به ظاهر خوش که به دل می دانم. همرهی دارم چون گل مریم شاداب. فرزندی که بیتای زمانه است. و خودم که بلند آشیان جایگاه من است.

زندگی شما می‌تواند به زیبایی رویاهایتان باشد

·         Energy(انرژی) ·         Enthusiasm(شورواشتیاق) ·         Empathy(دلسوزی و همدلی) 1-     از ورزش کمک بگیرید. 2-    بیشتر به یاد خدا باشید . 3-    بیشتر از سال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 159 بازدید
مرداد 92
1 پست
آذر 90
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
12 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
11 پست
مهر 88
8 پست
شهریور 88
10 پست
خرداد 88
8 پست
اسفند 87
38 پست
بهمن 87
12 پست
دی 87
15 پست

Whoops, looks like something went wrong.