گدای عشق

نشسته مردک گدا میان کوچه با عصا

زچشم سالمش به من  اشاره می کند بیا!

نگاه می کــــــنم به او به چشم خواهری ولی

همان نگاه می برد مـرا به ســـمت ناکجـــا!

دلم اسـیر می شــود به آن نگاه دلربا!

چه قسمتی!چه حکمتی!میان کوچــه مادوتــا!

ســــــلام می دهم به اوسلام می دهد به من

چه سرنوشت  جالبی, پســـند  می کند  مـرا!

زگل که کم نمی شود اگرچه شاخه بشکند!

چه کم شودزاو مگربدون چشــــــم ودست وپا!؟

میان عقل وقلب من عجب جدال می شود

به او چگونه گویمــــــــش پســــــندکرده ام تورا !؟

دوروز زندگی چــــــــرا به زیر پانهم دلم؟

چرا نگویمش که من شدم اســیر او و  مبتــــــــلا!

زمن که کم نمی شود اگرچـــــــه رد کند مرا

زبان حس وحال خود به رونیاورم چـــــــــــــرا !؟

دهان که بــــــــا ز می کنم به من نگاه می کند

چه لحظه ای چه حالتی چه گرگرفته ا م خـدا!

اگر زمان امـــــــان دهدبه عاشق تو جان دهد

طلا وسکه  می کند به زیر  پایتان  فـــــــــــــدا!

نــــــگو که پا نداری وعلیل وکــــــــــور وخســته ای

قسم به چشم سالمت! شفا دهد خدا تورا !

خلاصه می کنم سخن!که عاشقت شدم گدا !

چه شاعرانه می شود رسـیدن من وشـــــــما!!

تمام می شود سخن سکوت می کند ولی

مرا به نام کوچکم چـرا نمی کند صـــــــــــــدا ؟!

چه شــــــرم می کند زمن!چه سر به زیر و با حیا

وناگهان  به یاعلی بلند می شــــود ز جــــــــا!

جــــواب می دهد به من به احترام وبا ادب:

در این زمانه دخــترک به خنگی تو مرحـــــــــــبا!

لگد به بخـــــت خود نزن ,حذر کن از وصال من

به چهره ام نمی خوردکه زن گرفته ام ســـــه تا؟!

به آبروی خود قســــــــم بریدم از همه به جز

سپیده؛ یاسمن؛ سحر؛ فریده, نسترن  ,صـــبآ

نصیحتی کــــــــــــــــنم تورا برادرانه مختصر

برو برای عقل خود طلب کــن از خدا شــــفا!

تواز منم گداتری که عشــــق می کنی طلب

مزاحمم نشو دگر  !برو گدا !برو  گـــــــــــــدا!

بازنده

/ 3 نظر / 20 بازدید
بلاگرز

سلام بر شما وبلاگنویس عزیز اگر مایل هستید دانش وبلاگ نویسی خود را ارتقا دهید اگر میخواهید ابزارهای کاملا کاربردی و مفید به وبلاگ خود اضافه کنید اگر دوست دارید وبلاگتان بازدید بیشتری داشته باشد اگر به فکر زیباتر شدن وبلاگ خود هستید اگر سوالاتی در ارتباط با مسایل وبلاگنویسی دارید .... با blogers.ir همراه شوید ما محکم این راه را آغاز کرده ایم و به آن ادامه خواهیم داد. امکانات موجود هنوز ابتدای راه ماست منتظر دیدارتان هستیم[گل]

فهیمه

[قهقهه] عااااااااااااالی بود!

فریده جلیلوند

ممنون و متشکر از امدنتان شعر چاپ شما خیلی با معنی بود بی بی زمستون