زندگی شما می‌تواند به زیبایی رویاهایتان باشد

·         Energy(انرژی)

·         Enthusiasm(شورواشتیاق)

·         Empathy(دلسوزی و همدلی)

1-     از ورزش کمک بگیرید.

2-    بیشتر به یاد خدا باشید .

3-    بیشتر از سال گذشته کتاب بخوانید.

4-    روزانه 20 دقیقه سکوت کنید و به تفکر بپردازید.

5-    7 ساعت بخوابید.

6-    هر روز 10 تا 30 دقیقه پیاده‌روی کنید و در حین پیاده‌روی، لبخند بزنید.

شخصیت:                    

7-    زندگی خود را با هیچ کسی مقایسه نکنید: شما نمی‌دانید که بین آنها چه می‌گذرد.

8-    افکار منفی نداشته باشید، در عوض انرژی خود را صرف امور مثبت کنید.

9-    بیش از حد توان خود کاری انجام ندهید.

10-  خیلی خود را جدی نگیرید.

11-  انرژی خود را صرف فضولی در امور دیگران نکنید.

12-وقتی بیدار هستید بیشتر اهداف خود را مجسم کنید.

13-حسادت یعنی اتلاف وقت، شما هر چه را که باید داشته باشید، دارید.

14-      گذشته را فراموش کنید.. اشتباهات گذشته شریک زندگی خود را به یادش نیاورید. این کار آرامش زمان حال شما را از بین می‌برد.

15-زندگی کوتاه‌تر از این است که از دیگران متنفر باشید. نسبت به دیگران تنفر نداشته باشید.

16-با گذشته خود رفیق باشید تا زمان حال خود را خراب نکنید...

17-هیچ کس مسئول خوشحال کردن شما نیست، مگر خود شما.

18-     بدانید که زندگی مدرسه‌ای می‌ماند که باید در آن چیزهایی بیاموزید. مشکلات قسمتی از برنامه درسی هستند و به مانند کلاس جبر می‌باشند.

19-بیشتر بخندید و لبخند بزنید.

20-مجبور نیستید که در هر بحثی برنده شوید. زمانی هم مخالفت وجود دارد. 

جامعه:

21-گهگاهی به خانواده و اقوام خود، مخصوصا پدر و مادر زنگ یا سری بزنید.

22-هر روز یک چیز خوب به دیگران ببخشید.

23-    خطای هر کسی را به خاطر هر چیزی ببخشید.

24-زمانی را با افراد بالای 70 سال و زیر 6 سال بگذرانید.

25-     سعی کنید حداقل هر روز به 3 نفر لبخند بزنید.

26-اینکه دیگران راجع به شما چه فکری می‌کنند، به شما مربوط نیست.

27-    زمان بیماری، شغل شما به کمک شما نمی‌آید، بلکه دوستان شما به شما مدد می‌رسانند، پس با آنها در ارتباط باشید.

  زندگی:

28-    کارهای مثبت انجام دهید.

29-از هر چیز غیر مفید، زشت یا ناخوشی دوری بجویید.

30-محبت درمان‌گر هر چیزی است.

31-هر موقعیتی چه خوب یا بد، گذرا است.

32-    مهم نیست که چه احساسی دارید، باید به پا خیزید، تمیزترین لباس خود را به تن کرده و در جامعه حضور پیدا کنید.

33-   مطمئن باشید که بهترین هم می‌آید.

34-    همین که صبح از خواب بیدار می‌شوید، باید از خدایتان شاکر باشید.

35-   بخش عمده درون شما شاد است، بنابراین خوشحال باشید.

 

 

/ 0 نظر / 47 بازدید