پندنامه - قسمت دوم

خرگوش از کلاغی بر سر شاخه پرسید

آیا من نیز میتوانم چون تو نشسته ، کار نکنم؟

کلاغ پاسخ داد: چرا که نه

خرگوش بنشست بی حرکت

روباهی از ره رسید و خرگوش بخورد

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

نتیجه اخلاقی

لازمه ی نشستن و کار نکردن بالا نشستن است

/ 0 نظر / 25 بازدید