تست کور رنگی

این هم نتایج. در تمامی دایره ها عددی نوشته شده است که افراد دارای دید سالم آنرا می بینند

/ 6 نظر / 21 بازدید
زمین شناس

سلام مهندس جان/مرسی/ چه خبرا؟!!؟سری هم به ما بزن

هه هه....!

مهندس ما سالمیم...هه هه نگران ما نباش هه هه....![ماچ]

نقش ونگار

سلام البته این ژن محصوص آقایان است تا آنجا که من میدانم .من فکر می کردم سبز و ابی را تشخیص نمی دهند. ژدر من کوررکژ بود واین ژن در زنها باعث می شود دست چپ و راست را نشناسند که من نمی شناسم به ساعتم نگاه می کنم یا انگشتر.اگر جیزی نباشد یگ چند ثانیه ای گیجم تا بگ نشانه دیگر یادم بی افتد. وتا آن موقع دهانم بسته مانده باشد بهم نخندند.

وحید

خوبه... خدا رحم کرد... این یه مرض رو نداریم[نیشخند]